Čini mi se da život danas djeluje na ljude tako da postaju sve zatvoreniji i depresivniji. Nema vizije i optimizma i kao da sve tone u nekakvu maglu koja je toliko gusta da drži ljude nepokretne - paralizirane. I u one malobrojne koji pokušavaju donijeti nove vizije gleda se sa sumnjom i skepsom.
Kuda krenuti, što raditi, s kime raditi? Nudi se toliko toga, a sve izgleda isprazno i uzaludno.

Život teče dalje, računi i dalje dolaze, a sve manje ljudi ih je u stanju platiti. Živi se na dug. I čeka se čudo s neba.     A život koji teče dalje zahtijeva akciju, promjenu, djelovanje, preuzimanje rizika

Novih ideja ima, novih poslova ima, ali ljudi ih ne vide. Kada sumnja i strah prevladaju, dolazi do paralize djelovanja. Kada se izgubi vjera i samopouzdanje, na djelu je propadanje. Ali, sada se došlo do kraja.  
Čini mi se da mnogi ljudi nisu svjesni da će izgubiti i ono što imaju ako se ne pokrenu i ne počnu djelovati u svijetu koji se ubrzano mijenja.

A možda su i svjesni, ali ne znaju kako i ne znaju što. Možda ne mogu sami jer su isprobali svašta i nisu uspjeli. Možda im treba novo vodstvo, pomoć i potpora

Svima koji nisu u stanju stvoriti prihod za život poručujem da se ne predaju jer rješenja uvijek ima. Poručujem im da se pokrenu i aktivno potraže prilike koje im odgovaraju. Ima ih. Svijet je velik.Leave a Reply.